Анкети

 
КОЯ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ПОСКЪПВАНЕТО НА ХРАНИТЕ?
СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА
ПОЛИТИКАТА НА ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
НАЛИЧИЕТО НА ГОЛЯМ БРОЙ ДРЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ЛИПСАТА НА ГОЛЯМ БРОЙ КРУПНОМАЩАБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ПОЛИТИКАТА НА ПРЕРАБОТВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЪЛГАТА ВЕРИГА ПОСРЕДНИЦИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХРАНИ И КУПУВАЧИТЕ

     

виж резултатите
Разгледайте всички анкети