Анкети

 
КОЯ Е ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ПОСКЪПВАНЕТО НА ХРАНИТЕ?
СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА
8% (11)
ПОЛИТИКАТА НА ДЪРЖАВАТА В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
34% (43)
НАЛИЧИЕТО НА ГОЛЯМ БРОЙ ДРЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
0 %
ЛИПСАТА НА ГОЛЯМ БРОЙ КРУПНОМАЩАБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
3% (5)
ПОЛИТИКАТА НА ПРЕРАБОТВАЩИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
3% (5)
ДЪЛГАТА ВЕРИГА ПОСРЕДНИЦИ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ХРАНИ И КУПУВАЧИТЕ
49% (62)

     

виж резултатите
Разгледайте всички анкети