Закони и нормативи

Договорите между фермери и изкупвачи на мляко ще подобрят състоянието на сектора

ЕК продължава обсъждането на развитието на сектор “Мляко” след отпадането на млечните квоти. На заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в ... ...

Храната на Средиземноморието в ЮНЕСКО

Средиземноморската диета беше призната от ЮНЕСКО и включена в тазгодишния му списък на световното нематериално културно наследство. Решението беше взето ... ...

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НОВА НАРЕДБА ЩЕ УРЕЖДА ВНОСА, ИЗНОСА И КОНТРОЛА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ
Проектът на Наредба за условията за издаване на лицензии и сертификати при внос ... ...

Обществено допитване за проект на изменение на БДС 15:2010 "Българско бяло саламурено сирене"

На страницата на Българският институт за стандарт изация:
http:// www.bds- bg.org/b g/pages/ page_891 .html
е публикувано официалното съобщение ... ...

Биха отбой за 10% ДДС за хляба

Няма да има намаляване на ДДС за храните, заяви земеделският министър Димитър Греков. Той обясни, че няма представа, откъде се е появила информацията, ... ...

ЕС даде отсрочка на млекопроизводителите

Българските млечни ферми имат още две години, за да приведат хигиенните изисквания към нормите на ЕС. В четвъртък в официалния вестник на общността бе ... ...

ДИРЕКТИВА 98/81/ЕО

ДИРЕКТИВА 98/81/ЕО НА СЪВЕТА
от 26 октомври 1998 година
за изменение на Директива 90/219/ЕИО относно работата с генетично модифицирани микроорганизми ... ...